Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Εργασίες του Δήμου Χαλκιδέων στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας

Εργασίες συντήρησης και επισκευών στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας πραγματοποίησε, κατά τις προηγούμενες ημέρες, ο Δήμος Χαλκιδέων, με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση και τη λειτουργική και ασφαλή χρήση του....
Συγκεκριμένα:
 Απομακρύνθηκαν όλα τα σαθρά τμήματα, επιδιορθώθηκαν και ελαιοχρωματίστηκαν τα
αποδυτήρια
 Τοποθετήθηκε νέος κλωβός ασφαλείας σφύρας/δίσκου αγώνων (με χρηματοδότηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)