Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024

ΕΠΣΕ - Ανακοίνωση

Δελτίο Τύπου

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 19/06/2024  αποφάσισε για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2024-2025 τα παρακάτω:

·        Κύπελλο Ερασιτεχνών Ε.Π.Σ.Ευβοίας
Η έναρξη της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών θα είναι το Σαββατοκύριακο 31/08-01/09/2024 και η 2η φάση 07-08/09/2024.
Δηλώσεις Συμμετοχής έως τη Δευτέρα 22/07/2024....
Παράβολο συμμετοχής :
Ø Γ΄ Εθνική 150 ευρώ
Ø Α΄ Ερασιτεχνική 100 ευρώ
Ø Β΄ Ερασιτεχνική 50 ευρώ
Ø Γ΄ Ερασιτεχνική ΔΩΡΕΑΝ
 Η συμμετοχή των ομάδων της Γ΄ Εθνικής , της Α΄ και Β’  Ερασιτεχνικής στο Κύπελλο Ερασιτεχνών είναι υποχρεωτική (εξαιρείται το σωματείο της Σκύρου). Η συμμετοχή των ομάδων της Γ΄ Ερασιτεχνικής είναι προαιρετική.

·        Κύπελλο Α΄ Ερασιτεχνικής (League Cup)
Η έναρξη της 1ης φάσης του Κυπέλλου Α΄ Κατηγορίας θα είναι το Σαββατοκύριακο 31/08-01/09/2024 και η 2η φάση 07-08/09/2024.
Δηλώσεις Συμμετοχής έως τη Δευτέρα 22/07/2024.
Παράβολο συμμετοχής 50 ευρώ.
Η συμμετοχή στο Κύπελλο Α΄ Κατηγορίας είναι υποχρεωτική.

·        Πρωτάθλημα Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας
Θα διεξαχθεί σε έναν (1) όμιλο των 16 ομάδων.
Το πρωταθλήματος της Α΄ κατηγορίας θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο   14-15/09/2024.
Δηλώσεις Συμμετοχής έως τη Δευτέρα 22/07/2024.
Παράβολο συμμετοχής 150 ευρώ .

·        Πρωτάθλημα Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας
Θα διεξαχθεί σε δύο (2) ομίλους. Δικαίωμα  συμμετοχής έχουν 28 ομάδες.
Το πρωταθλήματος της Β΄ κατηγορίας θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο   21-22/09/2024.
Δηλώσεις Συμμετοχής έως τη Δευτέρα 22/07/2024.
Παράβολο συμμετοχής 100 ευρώ .

·        Πρωτάθλημα Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας
Οι όμιλοι της Γ’ Κατηγορίας θα συγκροτηθούν με γεωγραφικά κριτήρια. Ο αριθμός των ομίλων και ο τρόπος διεξαγωγής θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή.
Δηλώσεις Συμμετοχής έως την Τετάρτη 21/08/2024.
Παράβολο συμμετοχής 50 ευρώ .

Μαζί με το έντυπο της δήλωσης συμμετοχής στο πρωταθλήματα , τα σωματεία πρέπει να προσκομίσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τα παρακάτω:
-Συνυποσχετικό Διαιτησίας περί αποδοχής του Καταστατικού και των Κανονισμών FIFA και ΕΠΟ με γνήσιο υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου .
- Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου .
- Υπογεγραμμένη την Πράξη Συναίνεσης Αξιωματούχων για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
- Παραχωρητήριο Γηπέδου (θα σταλεί υπόδειγμα στα σωματεία  για το τι θα πρέπει να αναγράφεται στην παραχώρηση ).
Χωρίς την υποβολή όλων των άνω δικαιολογητικών, καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή.
Όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό τα σωματεία θα πρέπει να εξοφλήσουν όλες τις  οφειλές που έχουν προς την Ένωση .