Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Δυστυχώς είναι αλήθεια

 - Ναι εμείς ως δήμος, από ένα λάθος δεν φτάσαμε στην προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά δυστυχώς απορρίφθηκαν και όλες οι προσφυγές που είχαν κατατεθεί για τις ανεμογεννήτριες στα... βουνά της Εύβοιας.
Ετοιμάζουμε προσφυγή σε κάθε αρμόδιο όργανο εντός κι εκτός Ελλάδας και η πρόταση αυτή θα συζητηθεί στην Επιτροπή για να εγκριθεί και να την προχωρήσουμε.
Δήμαρχε κύριε Ψαθά, θα περιμένουμε να δούμε την πρόταση- προσφυγή και θα γράψουμε περισσότερα.