Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Πουλάς και την ψυχή σου....

Πως τους λένε αυτούς που πουλάνε την πίστη τους, την ιδεολογία τους, αλλά και τους φίλους τους για μια....
θέση, την οποία και πληρώνουν ακριβά;
Τους έχουν μάθει όλοι και άδικα προσπαθούν να πείσουν πως το κάνουν για το καλό του τόπου και για τους δημότες!!!!!