Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Μετρηστε νύχτες

Μετρηστε τα φεγγάρια....

 και κάντε υπομονή. 
Μας αρέσει δεν μας αρέσει, 
εμείς ψηφίζουμε στήριξη, 
σ'  αυτούς που δηλώνουν αδυναμία.