Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ

Οι μέχρι τώρα μεταγραφές του ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΎ είναι οι
KONTPAZIOY AΛMΠEPTO και KOΛΛIAΣ ΔHMHTPIOΣ AΠO AMAPYNΘIAKO ο....
ZAPIΦHΣ ANAΣTAΣIOΣ AΠO XAPAYΓIAKO ο POYΣΣOΣ ΠANAΓIΩTHΣ AΠO EPETPIA KAI ο TEPMATOΦYΛAKAΣ ΔOYΛKEPIΔHΣ KΩΣTANTINOΣ AΠO ΠAIKO ΓOYMENITΣAΣ.