Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

''Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ και τα Φύλλα''

Τι έγινε με τις εκδηλώσεις για τον ΜΙΑΟΥΛΗ στα Φύλλα; Πάλι υποσχέσεις, πάλι φανφάρες;
Τι έγινε μέχρι σήμερα για το...
κάστρο; Τι έγινε για το σπίτι του Μιαούλη;
Πότε θα σταματήσετε τα ΘΑ για να κάνετε και κάτι;