Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Δήμος Χαλκιδέων

 Εργασίες στη Δ.Ε Ληλαντίων

Στη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής του γηπέδου 
ποδοσφαίρου στο Βασιλικό και είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης το έργο ανάπλασης της παλαιάς πλατείας. Επίσης, ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση των οδών πέριξ του Ι.Ν Αγίου..
Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο.
Επιπλέον, από τα συνεργεία του Δήμου Χαλκιδέων, έγιναν οι εξής εργασίες:
 Τοποθέτηση νέων κάδων απορριμμάτων
 Ελαιοχρωματισμός γηπέδου μπάσκετ στο Γυμνάσιο Ν. Λαμψάκου
 Επισκευές στην περίφραξη του Λυκείου Βασιλικού
 Επισκευές και ελαιοχρωματισμοί στο Γυμνάσιο Βασιλικού
 Καθαρισμός αγωγών ομβρίων υδάτων
 Κοπή χόρτων και κλαδιών για την εξασφάλιση καλύτερης ορατότητας σε πεζούς και οχήματα
 Ευπρεπισμός στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν Αγίου Αναστασίου
 Απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών