Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

μια ερώτηση προς όλες και όλους

 - Πως είναι δυνατόν πολιτικό φορέα, να συνυπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μεταξύ τους, δεν συμφωνούν σε βασικά θέματα;
Δεν έχει σημασία αν ο φορέας είναι της κεντρικής πολιτικής σκηνής ή της αυτοδιοίκησης.
Σημασία είναι το να ξέρει ο λαός τις διαφωνίες αυτές... και να βγάζει τα συμπεράσματά του.
Ένα παράδειγμα.
Ποια πολιτικά κόμματα και ποιες δημοτικές παρατάξεις είναι υπέρ ή κατά, στο θέμα διαχωρισμού ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΚΡΑΤΟΥΣ;