Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024

Ο αγώνας των κατοίκων

 ΚΑΛΕΣΜΑ

Στην περιοχή του Βατώντα ξεκινάει η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας ζωικών λυμάτων για την παραγωγή βιοαερίου(μεθάνιο) με τη χρήση του οποίου θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την υποβάθμιση του Βατώντα, της Αρτάκης και...
της ευρύτερης περιοχής.
Η επιτροπή που συστάθηκε από πολίτες της περιοχής και μέλη του τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου καλεί όλους τους κατοίκους σε παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 7 Ιουνίου και ώρα 11 π.μ. στο χώρο κατασκευής της μονάδας, πλησίον της επιχείρησης ξυλείας Αλεξίου