Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

ΔΥΝΑΤΑ & ΑΘΛΗΤΙΚΑ

3-5 πηγάδια

Μανώλη, μήπως τώρα που θα πας στα 3-5 πηγάδια μπορείς να μου .....
κάνεις μια χάρη;
Θέλω να κοιτάξεις το 5ο πηγάδι και να μετρήσεις το βάθος του.
Υπάρχει λόγος που στο ζητώ.
Αν μπορείς, μέτρησέ το.