Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ

Πολύ ησυχία έχουμε και φαίνεται πως ο ΟΛΥΜΠΟΣ μάλλον θα συνεχίσει όπως τελείωσε το πρωτάθλημα.... 

Πετυχημένη συνταγή και δεν υπάρχει λόγος να την αλλάξουν. 
Γιατί όμως να μην έχουμε και καμιά ανακοινώσουμε;
Κύριοι συνεχίζουν όλοι;