Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

       Με ευχάριστη έκπληξη, ενημερωθήκαμε από τοπικά μέσα ενημέρωσης, για το έντονο ενδιαφέρον της Αντιπεριφέρειας, για την λύση των προβλημάτων που δεν επιτρέπουν την άμεση έναρξη της λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ Μονοδρύου .
      Με  ευχαρίστηση επίσης, διαπιστώσαμε το όψιμο ενδιαφέρον, τοπικού παράγοντα που κατόπιν ενεργειών του πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ  του Αντιπεριφερειάργιχη ....
Εύβοιας και των θεσμικών εκπροσώπων του Μονοδρύου.
     Ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση μας προκάλεσε, ότι Αντιπεριφέρεια και τοπικός παράγοντας φαίνεται πως γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους δεν έχει δοθεί ακόμα σε χρήση ο ΒΙΟΚΑ Μονοδρύου.
      Γνωρίζουν δηλαδή , πως η προηγούμενη Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α δεν είχε εκτελέσει τις προβλεπόμενες από την μελέτη εργασίες με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έγκριση της λειτουργίας της μονάδας.
     Γνωρίζουν δηλαδή, πως η παρούσα Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α , προχώρησε αναγκαστικά, με επιπρόσθετο κόστος για το έργο, στην σύνταξη μελέτης αλλαγής των περιβαλλοντικών όρων ,η οποία και εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
     Γνωρίζουν ακόμα, ότι εκκρεμεί από 10 Μαρτίου 2017 η συγκρότηση της επιτροπής για τον χαρακτηρισμό του υδάτινου αποδέκτη, την ευθύνη της οποίας έχει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας η οποία είναι υπηρεσία της Περιφέρειας. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ανταποκριθεί άμεσα σε όσα η ως άνω Διεύθυνση μας έχει ζητήσει σχετικά.
    Είτε όμως γνώριζαν είτε δεν γνώριζαν το ιστορικό και τα προβλήματα που εμποδίζουν την έναρξη της λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ, για λόγους δεοντολογίας και μόνο όφειλαν να προσκαλέσουν στην συνάντηση και την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α., ή τουλάχιστον να ζητήσουν ενημέρωση για την πορεία του έργου και την άποψη μας για το πώς αυτά μπορούν να ξεπερασθούν.
     Ούτε , βέβαια , μετά την πάρα πάνω συνάντηση , θεώρησε κανείς σκόπιμο να ενημερώσει την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α., για τα αποτελέσματα της και να ζητήσει συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων και την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων που καθυστερούν την έναρξη της λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ Μονοδρύου.
     Ενέργειες και πρακτικές αυτών  των μορφών, θυμίζουν  λύσεις ‘’ κατόπιν ενεργειών μου’’ και εποχές Μαυρογιαλούρου.
      Η  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α., με μεγάλες προσπάθειες και επιπρόσθετο κόστος έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σύνταξη και έγκριση των μελετών αλλαγής των περιβαλλοντικών όρων και την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που ολοκληρώνουν το έργο και το καθιστούν ώριμο για λειτουργία. 
   
Υ.Γ.    Οι απαντήσεις της Αντιπεριφέρειας και οι λύσεις που προέκρινε, ελπίζουμε να 
           καθησύχασαν  την αγωνία του γνωστού ‘’ενεργού πολίτη ‘’ ,ο οποίος με την  
           δράση του , απαντά στην δική μας ανικανότητα., εξασφαλίζοντας παράλληλα 
           την χρηματοδότηση των επι πλέον εργασιών. Έλεος