Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Τζοτζωκος & Θαλάσσης

Δεν είναι του συστήματος, 
δεν λένε πάντα ναι και έτσι 
δεν τους βλέπουμε... 

και σε κάποιον πάγκο. 
Φίλες και φίλοι αναγνώστες, 
είναι δύσκολο για ασυμβιβαστους, να προτιμηθουν την ώρα που υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δηλώνουν πρόθυμοι. 
Καλό Καλοκαίρι κύριοι.