Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων σήμερα, Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 84 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί κάλυψης εξόδων κηδείας πρώην Δημάρχου ( Η. Τριανταφύλλου).
2. Περί ορισμού εκπροσώπων Δήμου Χαλκιδέων, για την συγκρότηση της Ειδικής Ομάδας για τον συντονισμό των Στρατηγικών ΟΧΕ Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 .
3. Περί Αποδοχής της με Α.Π.: 4030/ 22-11-2023 (ΑΔΑ : 67ΑΟ7ΛΗ-Κ0Λ) Πρόσκλησης της ΕΥΔ Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα", και Έγκρισης και Υποβολής έως 29-12-2023, της επικαιροποιημένης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Χαλκιδέων...
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος Αντιδήμαρχος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος 
4. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Βιοκλιμαστική Αναβάθμιση α) Ο.Τ. 98 (πρώην πάρκινγκ) και τις οδούς που περικλείουν αυτό,  β) τις οδούς που περικλείουν το δικαστικό μέγαρο και γ) τις οδούς Κριεζώτου από Καραμουρτζούνη έως και οδό Φαρμακίδου έως την οδό Λυκόφρωνος.
5. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
6. Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΥΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ,
7. Περί έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας   του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 69Α της Νέας Αρτάκης (Δήμου Χαλκιδέων)».
8. Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση υποδομών σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων για τις άμεσες επεμβάσεις στο κτιριακό συγκρότημα των ΕΠΑΛ Χαλκίδας».
9. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .
10. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου Ανάπλαση πλατείας Μυκαλησσού στο Οντάθι Δ.Ε. Ανθηδόνος  
11. Περί έγκρισης  1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  Δ.Ε ΑΥΛΙΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020(Β΄ ΦΑΣΗ) » .
12. Περί έγκρισης  1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ» .
13. Περί έγκρισης  1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση Οδού Πυτιούσης στη Ν.Λάμψακο» .
14. Περί έγκρισης  1ου Α.Π.Ε. και 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ. 63Α, 65Α ΚΑΙ 69Α ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ» .

ΘΕΜΑΤΑ  ΝΠΔΔ
15. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 92/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  του ΔΟΠΠΑΧ.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μεγάλου (Πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)   
16. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 19/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2022  τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Νικόλαος Σιόλιας (Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπή Α΄θμιας)