Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

....Ναντίν & Γιώργος

 - Αλήθεια η Δημοτική παράταξη του κυρίου Σπύρου, θα συνεχίσει την συνεργασία με την Ναντίν στο γραφείο τύπου;
Το ρωτάμε γιατί κυκλοφόρησε μια φήμη, που θέλει το γραφείο τύπου και την επικοινωνία γενικότερα, να την αναλάβει πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει στα ....εκπαιδευτικά σεμινάρια, της παράταξης!!!!