Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ- ΜΙΚΤΗ ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19-04-17 ΚΑΙ ΩΡΑ : 16.00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ  (ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΕΛΤΙΑ ΤΟΥΣ)

Α/Α-  ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ - ΟΜΑ∆Α - ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
1 ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Α.Ε.ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ    2003
2 ΣΑΡΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     ΑΡΤΑΚΗ    2003
3 ΠΟΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   Α.Ε.ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ   2003
4 ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    Α.Ο.ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ    2003....
5 ΓΙΑΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   Α.Ο.ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ    2003
6 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΕΡΜΗΛΙΟΣ   2003
7 ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΕΡΕΤΡΙΑ   2003
8 ΚΙΚΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑ 2003
9 ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΚΟΣ Α.Ο.ΚΥΖΙΚΟΣ 2003
10 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ο.ΚΥΖΙΚΟΣ 2003
11 ΠΑΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Α.Ο.ΚΥΖΙΚΟΣ 2003
12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ο.ΚΥΖΙΚΟΣ 2003
13 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Α.Ε.ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 2003
14 ΠΟ∆ΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ 2003
15 ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ 2003
16 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΡΙΠΟΣ 2003
17 ΜΕΤΑΞΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 2003
18 ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Σ. ΜΕΣΣΑΠΕΙΟΣ 2003
19 ∆Ε∆ΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ 2003
20 ΤΣΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΡΙΠΟΣ 2003