Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Πολιτιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος Βασιλικού

Ο Πολιτιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος Βασιλικού σας καλεί στα γραφεία του Συλλόγου Αγ. Γεωργίου 45 να επισκεφτείτε την Έκθεση Αγιογραφίας, η οποία ....
θα λειτουργήσει όλη την Μεγάλη Εβδομάδα καθημερινά  από τις  18:00  έως τις  20:00.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Συλλόγου και στο τηλέφωνο: 22210 – 53323, ή στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Το  Δ.Σ.