Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Ήρθε η ανάπτυξη!!!!

 Αφου εμφανίστηκε και σκαντζοχειρος 
επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
πίστεψα....
πως ήρθε η ανάπτυξη, 
μέχρι που διαπίστωσα πως ο σκαντζοχειρος 
δεν ήταν ζωντανός!!!!!