Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Βαλάντης Βρακάς

Καλημέρα και στον κύριο Βρακά, 
ο οποίος τότε σφύριζε...
αγώνες του ΛΗΛΑ.
Κύριε Βρακά, ζητήσατε να μην σφυρίζετε "τον γείτονα" 
και αυτό δεν είναι σωστό.
Μ΄ αυτό το σκεπτικό, 
πολλοί συνάδελφοί σας, 
δεν θα έπρεπε να σφυρίζουν κάποια παιχνίδια.