Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Απο τα παλιά

Από αριστερά: Τοκπασίδης, Γκαλούφας, 
Φοιρός ...
και Καραγιάννης.
χρόνια πέρασαν και ο καθένας έχει πάρει άλλον δρόμο.