Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Τι έγινε η αποχέτευση;

Συγνώμη αλλά γιατί κανείς δεν πρέπει να γνωρίζει τίποτα για το έργο της αποχέτευσης στο Ληλάντιο;
Εντάξει, ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι δεν απαντούν και τους καταλαβαίνουμε. Γιατί όμως δεν λέει κάτι και η...
αντιπολίτευση;
Ούτε οι της αντιπολίτευσης έχουν ενημέρωση για το θέμα;
Μέχρι πότε θα συνεχίσουν με του βόθρους το Βασιλικό, το Λευκαντί και άλλες περιοχές;