Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

ΑΟ ΘΗΒΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12/06/2017 ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΟ ΘΗΒΑ

Στην Θήβα στις 12/06/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο της προαναφερόμενης οργάνωσης που εκλέχτηκαν από τις αρχαιρεσίες της 09/06/2017 , έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου ...
Κονδράρου Διαμαντή με μοναδικό θέμα : «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ»

Παρόντες :
1. Κονδράρος Διαμαντης
2. Κοτζιάς Αθανάσιος
3. Πέππας Γεώργιος
4. Βέλλιος Στέργιος
5. Βενιζέλος Κωνσταντίνος

Ο Πλειοψηφών Κονδράρος Διαμαντής κάνει γνωστό στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και τους καλεί να προχωρήσουν στην εκλογή του Προεδρείου με βάση το Καταστατικό .

Έπειτα από μυστική ψηφοφορία αναδείχτηκαν για τα πιο κάτω αξιώματα

1. Πρόεδρος  -  Κονδράρος Διαμαντης
2. Αντιπρόεδρος  -  Κοτζιάς Αθανάσιος
3. Γενικός Γραμματέας  -  Πέππας Γεώργιος
4. Ταμίας  -  Βέλλιος Στέργιος
5. Έφορος  -  Βενιζέλος Κωνσταντίνος

Με τιμή,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Κονδράρος Διαμαντής                                                               
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Πέππας Γεώργιος