Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Ψαθάς-Λάμπρου, Καλτσάς

Και αυτή η φωτογραφία ...
συμπλήρωσε 8ετία, 
αλλά έχει την αξία της!!