Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Τι έγινε με το κτίριο του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ στην ΧΑΪΝΑ;
Τι απέγιναν όλοι εκείνοι οι οποίοι αντιδρούσαν στα σχέδια του επιμελητηρίου και ήθελαν να ...
το αξιοποιήσει ο δήμος, η περιφέρεια και δεν ξέρουμε ποιος άλλος;
Τους αρέσει η εικόνα που έχει σήμερα;
Το επιμελητήριο τι λέει;