Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Ηλίας Θαλάσσης

Ο Μάριος Σέγκος μπορεί να κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του...
παπούτσια, 
αλλά μάλλον θα πρέπει να φωνάξει τον άρχοντα 
να φάνε κανέναν από τους πολλούς λαγούς "που χτυπάει"!!!!