Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Αποκατάσταση βλάβης

 Άργησε λίγο το συνεργείο της ΔΕΥΑΧ, 
αλλά τελικά έκανε καλή ....
δουλειά 
στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Μαρίνας,
στο Βασιλικό.
Πιστεύουμε πως πλέον το νεράκι 
δεν θα τρέχει στους δρόμους!!