Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

κόκκινες γραμμές για τον ΛΗΛΑ

Ο κ. Γεροντίτης πρώην δημοτικός σύμβουλος στο τότε Δήμο Ληλαντίων. πήρε τον λόγο στην Γενική Συνέλευση και είπε πως για τον ΛΗΛΑ υπάρχουν δύο κόκκινες ....
γραμμές.
Δεν αλλάζει έδρα και δεν αλλάζει το όνομα.
Σωστός ο κ. Γεροντίτης, αλλά τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει.
Η έδρα του Βασιλικού είναι η καλύτερη και το όνομα δεν είναι ούτε μικρό, ούτε χωρίς ιστορία.
Απλά κάποιοι αυτά τα ξεχνούν και θέλουν τον ΛΗΛΑ τσιφλίκι τους.