Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

Λόγω μη συμμόρφωσης
Πρόστιμα από το Ευρωδικαστήριο
για καταστήματα οπτικών
και ηλεκτρονικά παιχνίδια
Με επιβολή προστίμων απαντά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη μη συμμόρφωση της χώρας μας σε προηγούμενες αποφάσεις του που αφορούν υποθέσεις απαγόρευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ίδρυσης και εκμετάλλευσης καταστημάτων οπτικών ειδών.
Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τα καταστήματα οπτικών ειδών, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβάλει ένα κατ' αποκοπήν ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ως κύρωση για τη διάρκεια της παράβασης από την πρώτη απόφαση του Δικαστηρίου στις 21 Απριλίου 2005 έως την έκδοση του ελληνικού νόμου 3661/08, δηλαδή 37 μήνες.
Σε ότι αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποφάσισε την επιβολή χρηματικής ποινής ύψους 31.536 ευρώ την ημέρα από σήμερα και μέχρι την εκτέλεση της πρώτης απόφασης του Δικαστηρίου στις 26 Οκτωβρίου 2006 και την επιβολή κατ' αποκοπήν ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ ως κύρωση για τη διάρκεια της παράβασης από την πρώτη απόφαση του Δικαστηρίου μέχρι την έκδοση της σημερινής απόφασης.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ