Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι (οδός Κ. Μπακόλα), την 27 του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Μεταστέγαση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλιβερίου
2. Σύμβαση ενδοδημοτικής συγκοινωνίας με.....
 το ΚΤΕΛ Ν. Ευβοίας μέσω ανταποδοτικών από ΔΕΣΦΑ.
3. Επιλογή Συνηγόρου του Δημότη (άρθρο 77 Ν. 3852/2010)
4. Συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (άρ-θρο 76 Ν. 3852/2010)
5. Aπόφαση για μεταφορά προσωπικού σπό την ΔΕΠΑΤ σε Δήμο.
6. Έγκριση ή μη συγχώνευσης ΝΠΔΔ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου και σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» κατά της διατάξεις του ν. 3852/10 (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010).
7. Έγκριση ή μη συγχώνευσης ΝΠΔΔ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου και σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτισμού – Περιβάλλοντος και Αθλητισμού» κατά της διατάξεις του ν. 3852/10 (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010)
8. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Δήμου Κύμης – Αλιβερίου με την επωνυμία «Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010).
9. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Δήμου Κύμης – Αλιβερίου με την επωνυμία «Πολιτισμού – Περιβάλλοντος και Αθλητισμού» (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010).
10.Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Λεπούρων στο Φιλόμουσο Οργανισμό Καρυστίας.
11.Ανταλλαγή τμημάτων οικοπέδων Ν.Γ.Κόκκου και Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στη τοπική κοινότητα Καδδίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
12.Άμεση αντιμετώπιση συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου Κορασίδας και Μετοχίου από τις τελευταίες θεομηνίες.
13. Διαδικασία είσπραξης τοπικών εσόδων.
14. Παράταση κατασκευής και έγκριση ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Δημαρχείου ΔΕ Δυστίων» (Β΄ ΦΑΣΗ)
15. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση αγωγού από Παγίδα έως οικ. Σαλή και τοποθέτηση παροχών οικισμού αγίων Αποστόλων ΤΔ Πετριών»
16.Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Επισκευή κτιριακών οικισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών Δήμου Δυστίων».
17.Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων γεωτρήσεων-δεξαμενών και δικτύων σύνδεσης αυτών Τ/Δ Ζαράκων.
18.Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων γεωτρήσεων-δεξαμενών και δικτύων σύνδεσης αυτών Τ/Δ Βέλους.
19.Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων γεωτρήσεων-δεξαμενών και δικτύων σύνδεσης αυτών Τ/Δ Κοσκίνων.
20.Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων γεωτρήσεων-δεξαμενών και δικτύων σύνδεσης αυτών Τ/Δ Λεπούρων.
21.Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων γεωτρήσεων-δεξαμενών και δικτύων σύνδεσης αυτών Τ/Δ Πετριών.
22.Αίτηση Γαλάνη Βασιλικής (οικόπεδο εντός ζώνης 800μ. στις Πετριές)
23. Αίτηση Αναστ. Καλορίτη (οικόπεδο εντός ζώνης 800 μ. στην Α. Ποταμία)
24.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Αντικατάσταση δικτύου άρδευσης κάμπου Οξυλίθου Δήμου Κύμης» .
25.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Αντικατάσταση δικτύου άρδευσης περιοχής Μετοχίου Δήμου Κύμης» .
26.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιϊας Δήμου Κονιστρών.
27.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «αποκατάσταση εσωτερικής οδοποϊας Δήμου Κονιστρών.
28.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «αποκατάσταση κατεστραμμένου δικτύου ύδρευσης Κονιστρών».
29.Παράταση εκτέλεση εργασιών του έργου «ανάπλαση εισόδου-εξόδου Κονιστρών
30.Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων ύδρευσης οικισμού Άνω Κουρουνίου».
31.Διάφορα θέματα.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Άγγελος Ποθητάκης