Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Το ΚΑΣΤΕΛΛΙ στα Φύλλα

 Οι φωτογραφίες έχουν 7-8 χρόνια ζωή 
και δεν έπαθαν ....
τίποτα.
Το κάστρο όμως εκεί στα Φύλλα, 
πόσο ακόμη θα περιμένει;
Μήπως κάτι παραπάνω από όσα χρόνια 
περιμένει το σπίτι του Μιαούλη;