Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Βαγγέλης Τογιας

Ο προπονητής κ. Βαγγέλης Τογιας, δεν θα είναι πλέον σε πάγκο ομάδας της Εύβοιας,....
αλλά της Βοιωτίας.  Μαζί με τον γυμναστη κ. Κώστα Ρωμανο "ανέβηκε" στο άρμα και πήγαν στην Βοιωτία για ν' αναλάβουν τον ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗ.
Ευχόμαστε και στους δυο να έχουν καλή επιτυχία.