Σάββατο 19 Αυγούστου 2023

.......οι περιφερειακοί ρίχνουν μαύρο!!!!!!!

 - Πέφτει πολύ γλείψιμο σε υπαλλήλους της Περιφέρειας για να ψηφίσουν πρόσωπα τα οποία μέχρι χθες δεν τους έλεγαν ούτε καλημέρα, αλλά οι υπάλληλοι γελούν και λένε με νόημα το γνωστό "αυτός 1-0 (ένα μηδέν)".
Όσα χρόνια τις ξέρουν τις κυρίες, ούτε καφέ δεν είχαν κεράσει και τώρα προσπαθούν και παριστάνουν τις φίλες.