Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙ∆ΩΝ «ΑΪ∆ΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

 Σας γνωρίζουµε το πρόγραµµα των αγώνων πρωτ/τος ΠΑΙ∆ΩΝ «ΑΪ∆ΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (Γ΄ φάσης) , που έχει ως εξής:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙ∆ΩΝ «ΑΪ∆ΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Γ΄ ΦΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΓΗΠΕ∆ΟΥΧΟΣ -  ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ -  ΓΗΠΕ∆Ο  - ΩΡΑ
ΣΑ 29/4/2017 
N9)  ΕΝ. ΑΠΟΛΛ. & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΧ/ΑΕ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Γήπεδο ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 11.30

 ΚΥ 23/4/2017 
Ν10) ΟΠΑ/ΑΟ ΑΙ∆ΗΨΟΥ/ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΗΛ.ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ....

Γήπεδο (ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ –Ν)  11.30

ΚΥ 23/4/2017 
Ν11)  ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ/ΑΠΚΟ ∆ΡΟΣΙΑΣ - ΑΘ.ΑΚΑ∆. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
Γήπεδο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 11.30

ΚΥ 23/4/2017 
Ν12)  ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ (1) - ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΙΕΖΩΝ ΓΥΜΝΟΥ 11.30

• ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΚ-ΑΟΥΤ & ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΠΑΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Θ’ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ (∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
• ΤΑ ΕΞΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ & 2 ΒΟΗΘΟΙ) & ΓΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞ’ ΙΜΙΣΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΟΜΑ∆ΕΣ

• Γ΄ΦΑΣΗ (Προηµητελικά): 
Ν9) Ν1-Ν4
Ν10) Ν2-Ν3
Ν11) Ν5-Ν8
Ν12) Ν6-Ν7

• ∆΄ΦΑΣΗ(Ηµιτελικά):
 Ν13) Ν9-Ν12
 Ν14) Ν10-Ν11

• ΤΕΛΙΚΟΙ : 
Ν13 - Ν14
Η13 - Η14

 ΜΕ ΤΙΜΗ
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝHΣ                 ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ