Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Ποιας ομάδας;

Ποιας ομάδας η διοίκηση πιστεύει πως τρέχει τα πάντα με 200 ενώ όλα πάνε με ρυθμούς Χελώνας;
Ποιας ομάδας το βαρόμετρο είναι ο...
προπονητής κι αν τους πει άντε γεια, θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν;
Ποιας ομάδας μέλος της διοίκησης περιμένει απόσπαση σε γραφείο υπουργού, για να πει άντε γεια;