Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΛΙΒΕΡΙ  12/06/2017 
Αριθ.Πρωτ : 10099

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη 

ΘΕΜΑ: Μεταφορά εργαζομένων από την Ηλεκτρομηχανική Κύμης στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου και σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

ΣΧΕΤIKA: α) Εγκύκλιος Α.Π. ΔΙΔΑΠ/Φ.49κ/50/οικ. 17705/31.05.2017 Υπουργείου Διοικητικής    Ανασυγκρότησης.
β) Α.Π. 17125/12-9-2016  έγγραφο μας, προς Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 
  γ) Α.Π. 9991/09-06-2017 έγγραφο μας,  προς Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Κυρία Υπουργέ ,
Όπως είχαμε ενημερώσει από την αρχή, με το (β) σχετικό έγγραφό μας, ο Δήμος δεν είχε και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει από δικούς του πόρους ....
τις δαπάνες μισθοδοσίας για την απασχόληση στο Δήμο των εργαζομένων της Ηλεκτρομηχανικής Κύμης.
Με την  πρόσφατη εγκύκλιο σας, ζητήσατε από όλους τους φορείς που έχουν την πρόθεση να απασχολήσουν εργαζόμενους προερχόμενους  από την Ηλεκτρομηχανική Κύμης, να εξασφαλίσουν τις ανάλογες πιστώσεις. 
Αυτή η προϋπόθεση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από τον Δήμο Κύμης –Αλιβερίου, γιατί όπως σας ενημερώνουμε με το  (γ) σχετικό έγγραφό μας η οικονομική κατάσταση του Δήμου , δεν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Οι εργαζόμενοι της Ηλεκτρομηχανικής Κύμης είναι κάτοικοι της Κύμης και της ευρύτερης περιοχής.
Σύμφωνα με την εγκύκλιό σας και αφού ο Δήμος αδυνατεί να προσλάβει το μεγαλύτερο τμήμα των εργαζομένων, οι οποίοι δηλώνουν ότι επιθυμούν να απασχοληθούν στα όρια του Δήμου, είναι επόμενο ότι θα πρέπει ή να μεταναστεύσουν σε άλλες περιοχές ή να προστεθούν στους ανέργους.
Να σημειωθεί ότι, μετά την περιοχή του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, δυνατότητα απασχόλησης είναι δυνατόν να υπάρχει στη περιοχή Χαλκίδας και στην Αθήνα.
Όταν όμως αναφερόμαστε στην Χαλκίδα, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η Χαλκίδα απέχει από την Κύμη 90 χιλιόμετρα ενώ το οδικό δίκτυο είναι ξεπερασμένο από πολλές δεκαετίες και επικίνδυνο.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγουν από τα σπίτια τους και να εγκατασταθούν στη Χαλκίδα, γεγονός ιδιαίτερα επώδυνο και στις περισσότερες περιπτώσεις αδύνατο, αφού κανένας εργαζόμενος δεν βρίσκεται πλέον στην αρχή του εργασιακού του βίου.
Επειδή από την αρχή, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να λύσει θετικά το πρόβλημα των εργαζομένων στην Ηλεκτρομηχανική Κύμης, παρακαλούμε να το επανεξετάσετε και να δώσετε τη δυνατότητα, σε όσους δεν μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες  περιοχές της χώρας και του Νομού, να απασχοληθούν στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου, όπως και στο Νοσοκομείο της Κύμης, στην 
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Κύμης, στην Δ.Ο.Υ., στις υπηρεσίες της Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας που βρίσκονται στην Περιοχή του Δήμου κλπ.
Είναι ο μόνος τρόπος για να λυθεί οριστικά και δίκαια το  πρόβλημα των εργαζομένων στην Ηλεκτρομηχανική Κύμης .

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Γ. Μπουραντάς