Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΛΙΒΕΡΙ  09/06/2017 
Αριθ.Πρωτ : 9991

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού                                

ΘΕΜΑ: Μεταφορά υπαλλήλων της ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΥΜΗΣ στο Δήμο Κύμη Αλιβερίου και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

ΣΧΕΤIKA: α) Εγκύκλιος Α.Π. ΔΙΔΑΠ/Φ.49κ/50/οικ. 17705/31.05.2017 Υπουργείου Διοικητικής    Ανασυγκρότησης.
β) Α.Π. 17125/12-9-2016  έγγραφο μας, προς Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. ...Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο, οι προτιμήσεις των εργαζόμενων  στην ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ, στο μεγαλύτερο ποσοστό  τους, ζητούν να τοποθετηθούν στα όρια του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου.
Επομένως ο Δήμος είναι ο φορέας που θα ήταν δυνατό να απασχολήσει ένα σημαντικό αριθμό από τους εργαζομένους.
Όμως όπως έχουμε ενημερώσει με το σχετικό έγγραφό μας, ο Δήμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τις δαπάνες μισθοδοσίας.
Μάλιστα κάθε μήνα ο Δήμος υποχρεούνται να συμπληρώνει τις δαπάνες μισθοδοσίας που διατίθενται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους με το ποσό των 25.000 έως 30.000 €.
Η οικονομική κατάσταση του Δήμου έχει επιδεινωθεί από 1/1/2017 αφού όλοι οι Δήμοι δεν έχουν πλέον το ποσό των μηνιαίων δόσεων των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς. Το ποσό που δεν έχει πλέον ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου ανέρχεται στις 700.000 € το χρόνο.
Η Εγκύκλιος θέτει ως προϋπόθεση την εξασφάλιση από εμάς των πιστώσεων που απαιτούνται για το προσωπικό που θα μεταφερθεί στο Δήμο. 
Με αυτή την προϋπόθεση δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε  στα αιτήματα των εργαζομένων για την μεταφορά τους στο Δήμο. 
Επειδή όμως οι ανάγκες μας είναι πολύ μεγάλες, ζητάμε έναν μικρό αριθμό εργαζομένων ως εξής :
(1) Π.Ε. Ηλεκτρονικό Μηχανικό
(1) Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού /Λογιστή 
(1) Δ.Ε. Βοηθός Λογιστή ( εμπειρία στις προμήθειες )
(1) Δ.Ε. Υπάλληλος γραφείου 
(1) Υ.Ε. φυλάκων 
            
 Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Γ. Μπουραντάς