Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΕΠΣΕ - Προκήρυξη του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων ποδοσφαιρικής περιόδου 2017-2018

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ  
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 1998 ΧΑΛΚΙΔΑ 6/7/2017 
Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 

Κύριε Πρόεδρε, 
 Σας στέλνουμε συνημμένα την Προκήρυξη του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων ποδοσφαιρικής περιόδου 2017-2018 που αφορά τους αγώνες που διοργανώνει η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ (1 ης Φάσης), την Έγγραφη Δήλωση Συμμετοχής, το συνυποσχετικό διαιτησίας/δήλωση σωματείου, το έγγραφο ορισμού του αντίκλητού τους και παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 28-7-2017 καταβάλλοντας μαζί με τη δήλωση και το παράβολο συμμετοχής που ορίζεται: 
1) Για τα σωματεία της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας σε 120,00 ΕΥΡΩ. 
2) Για τα σωματεία της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας σε 100,00 ΕΥΡΩ ...

3) Για τα σωματεία της Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας σε 80,00 ΕΥΡΩ. Η δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τα σωματεία της Α’ & Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ δε για τα σωματεία της Γ’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας. Τα παραπάνω σωματεία πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 28-7-2017 έγγραφη δήλωση συμμετοχής, που θα συνοδεύεται από το ανάλογο χρηματικό παράβολο, στα γραφεία της Ένωσης ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Σ. Ευβοίας.. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής από τα σωματεία που είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους, συνεπάγεται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 2αβ του Κ.Α.Π. Με την παρούσα καλούνται τα σωματεία τα οποία θα δηλώσουν συμμετοχή, στα γραφεία της Ένωσης (ΛΕΩΦ. ΧΑΪΝΑ 46), την Παρασκευή 11/8/2017 και ώρα 19.00 για την κλήρωση των αγώνων του προκριματικού γύρου και της 1ης Φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων 2017-2018. 

ΜΕ ΤΙΜΗ 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 

Η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπ’ όψιν της: 1) Την Αθλητική Νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα 2) Το Καταστατικό της και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. 3) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ όπως αυτές ισχύουν σήμερα 4) Την υπ’ αριθ. 6/23-6-2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της Ένωσης 
 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τη διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων περιόδου 2017-2018 (1η Φάση). 

ΑΡΘΡΟ 1ο.: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 
 Στους αγώνες Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα σωματεία της Α’ και Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ δε τα σωματεία της Γ’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας. Τα παραπάνω σωματεία έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ. Ευβοίας μέχρι την Παρασκευή 28-7-2017 έγγραφη Δήλωση συμμετοχής που θα συνοδεύεται από το ανάλογο παράβολο, το οποίο ορίστηκε ως εξής: 1) Για τις ομάδες της Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας σε 120,00 Ευρώ 2) Για τις ομάδες της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας σε 100,00 Ευρώ 3) Για τις ομάδες της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας σε 80,00 Ευρώ Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής, από τα σωματεία που η συμμετοχή τους είναι υποχρεωτική, συνεπάγεται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 2 του Κ.Α.Π. Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. Ευβοίας το Συνυποσχετικό Διαιτησίας από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου, περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων ΦΙΦΑ, ΟΥΕΦΑ και Ε.Π.Ο., καθώς και το έγγραφο ορισμού του αντικλήτου τους, στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός του FAX ή το e-mail του σωματείου ή του αντίκλητου. Χωρίς την υποβολή του παραπάνω εγγράφων καμία δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή. 

 ΑΡΘΡΟ 2ο : ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 Οι αγώνες της 1 ης Φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ και οι αγώνες της 2 ης Φάσης από την Ε.Π.Ο., σύμφωνα με το πρόγραμμα της προκήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ EΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
 Οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων για τη φάση που διοργανώνει η Ε.Π.Σ ΕΥΒΟΙΑΣ, θα διεξαχθούν σε έξι (6) φάσεις ως εξής: 1 η ΦΑΣΗ Φάση Ομίλων Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων στην 1 η Φάση θα χωριστούν σε 16 ομίλους και ο κάθε όμιλος θα αποτελείται από 4 ομάδες. Εάν οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι λιγότερες από 64, ανάλογος αριθμός ομίλων θα συγκροτηθεί με 3 ομάδες. Σε περίπτωση που στο Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων δηλώσουν συμμετοχή περισσότερες από εξήντα τέσσερις (64) ομάδες, θα διεξαχθεί προκριματικός γύρος, και θα διεξαχθούν όσοι αγώνες χρειάζονται ώστε να προκύψουν οι 64 ομάδες που θα συγκροτήσουν τους 16 ομίλους. Πιο αναλυτικά, αν δηλώσουν συμμετοχή 65 ομάδες θα διεξαχθεί ένας αγώνας στον προκριματικό γύρο, αν δηλώσουν συμμετοχή 66 ομάδες θα διεξαχθούν δύο αγώνες, κ.ο.κ. Εάν διεξαχθεί προκριματικός γύρος στην κλήρωση θα συμμετάσχουν μόνο οι ομάδες της Β’ και Γ’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και οι αγώνες θα ορισθούν στα γήπεδα των ομάδων που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της μικρότερης κατηγορίας της Ένωσης. Οι αγώνες των ομίλων της 1ης Φάσης θα είναι μονοί και θα ολοκληρωθούν σε 3 αγωνιστικές. Η συγκρότηση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη και γεωγραφικά κριτήρια. Στη θέση 1 κάθε ομίλου θα τοποθετηθεί μία ομάδα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας. Στις θέσεις 2 και 3 κάθε ομίλου θα τοποθετηθούν ομάδες της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας. Στη θέση 4 κάθε ομίλου θα τοποθετηθούν οι υπόλοιπες ομάδες της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας και οι ομάδες της Γ’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας. Σε περίπτωση που για γεωγραφικούς λόγους, σε κάποιον ή κάποιους ομίλους, κληρωθούν δύο ομάδες της Α’ κατηγορίας, θα τοποθετηθούν στις θέσεις 1 και 2 κάθε ομίλου. Αντίστοιχα στον όμιλο ή τους ομίλους που δεν υπάρχει ομάδα της Α’ κατηγορίας, στη θέση 1 θα τοποθετηθεί ομάδα της Β’ κατηγορίας. Στους ομίλους των τεσσάρων ομάδων, οι ομάδες που θα τοποθετηθούν στη θέση 1 και 2 του κάθε ομίλου θα αγωνιστούν σε έναν (1) αγώνα εντός έδρας και δύο (2) εκτός έδρας. Οι ομάδες που θα τοποθετηθούν στις θέσεις 3 και 4 κάθε ομίλου θα αγωνιστούν σε δύο (2) αγώνες εντός έδρας και έναν (1) εκτός έδρας. 4 Στους ομίλους των τριών ομάδων, όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν σε έναν (1) αγώνα εντός έδρας και έναν (1) εκτός έδρας. Ο κλειδάριθμος διεξαγωγής των αγώνων στους ομίλους των τεσσάρων (4) ομάδων θα είναι ως εξής: 1 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ : 1X2, 4X3 2 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 3X1, 2X4 3 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 3X2, 4X1 Ο κλειδάριθμος διεξαγωγής των αγώνων στους ομίλους των τριών (3) ομάδων θα είναι ως εξής: 1 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ : 1X2, 3 ρεπό 2 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 3X1, 2 ρεπό 3 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 3X2, 1 ρεπό Προκρίνονται στην επόμενη φάση οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης κάθε ομίλου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων στην τελική κατάταξη εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. Αν μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Α.Π. προκύπτει νέα ισοβαθμία, προκειμένου να αποφευχθεί αγώνας κατάταξης, μεταξύ των ομάδων που ισοβάθμησαν, ισχύουν κατά σειρά τα εξής: 1. Καλύτερη συνολική διαφορά τερμάτων. 2. Περισσότερα τέρματα υπέρ της (καλύτερη επίθεση) 3. Κλήρωση Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της 1 ης Φάσης είναι οι εξής: 1 η αγωνιστική : 26-27 Αυγούστου 2017 2 η αγωνιστική : 2-3 Σεπτεμβρίου 2017 3 η αγωνιστική : 9-10 Σεπτεμβρίου 2017 Oι ημερομηνία διεξαγωγής του προκριματικού γύρου εφόσον χρειαστεί θα είναι: 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 

 2 η ΦΑΣΗ Γύρος των «32» Θα λάβουν μέρος οι τριάντα δύο (32) ομάδες που προκρίθηκαν από τη 1 η Φάση και θα διεξαχθούν δεκαέξι (16) μονοί αγώνες, στην έδρα της ομάδας που θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της μικρότερης κατηγορίας της Ένωσης. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της 2 ης Φάσης είναι οι εξής: 16, 17 και 20 Σεπτεμβρίου 2017 

3 η ΦΑΣΗ Γύρος των «16» 
Θα λάβουν μέρος οι δεκαέξι (16) ομάδες που προκρίθηκαν από τη 2 η Φάση και θα διεξαχθούν οχτώ (8) μονοί αγώνες, στην έδρα της ομάδας που θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της μικρότερης κατηγορίας της Ένωσης. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της 3 ης Φάσης είναι οι εξής: 4 και 11 Οκτωβρίου 2017 5 

4 η ΦΑΣΗ Προημιτελικός Γύρος 
Θα λάβουν μέρος οι οχτώ (8) ομάδες που προκρίθηκαν από τη 3 η Φάση και θα διεξαχθούν τέσσερις (4) διπλοί αγώνες (εντός και εκτός έδρας). Οι γηπεδούχοι ομάδες θα προκύψουν μετά από κλήρωση. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της 4 ης Φάσης είναι οι εξής: 18 και 25 Οκτωβρίου 2017 (οι πρώτοι αγώνες) 1, 8 και 15 Νοεμβρίου 2017 (οι επαναληπτικοί αγώνες) 

5 η ΦΑΣΗ Ημιτελικός Γύρος 
Θα λάβουν μέρος οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν από τη 4 η Φάση και θα διεξαχθούν δύο (2) διπλοί αγώνες (εντός και εκτός έδρας). Οι γηπεδούχοι ομάδες θα προκύψουν μετά από κλήρωση. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της 5 ης Φάσης είναι οι εξής: 13 και 20 Δεκεμβρίου 2017 (οι πρώτοι αγώνες) 10 και 17 Ιανουαρίου 2018 (οι επαναληπτικοί αγώνες) 

6 η ΦΑΣΗ Τελικός Αγώνας 
Ο Τελικός Αγώνας για την ανάδειξη του Κυπελλούχου της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ θα διεξαχθεί σε ημερομηνία και γήπεδο που θα ορίσει η διοργανώτρια. Όλοι οι αγώνες που διεξάγονται με το σύστημα των μονών αναμετρήσεων σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. διαδικασία. Οι αγώνες που διεξάγονται με το σύστημα των διπλών συναντήσεων, αν από τα αποτελέσματα και των δύο αγώνων δεν προκύπτει η ομάδα που προκρίνεται, τότε τα τέρματα που πέτυχε η κάθε ομάδα στον «εκτός έδρας» αγώνα της υπολογίζονται διπλά. Η ομάδα που από αυτό τον υπολογισμό συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων προκρίνεται στoν τελικό του κυπέλλου. Αν τα αποτελέσματα και των δύο αγώνων είναι ισόπαλα, θα προκριθεί στον τελικό η ομάδα που θα έχει πετύχει περισσότερα γκολ εκτός έδρας. Αν πάλι δεν προκύψει νικητής τότε θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 20, παρ. 9 του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση, πέναλτυ). Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων που αναφέρονται μπορεί να διαφοροποιηθούν μετά από απόφαση της διοργανώτριας. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 Το πρόγραμμα των αγώνων του Κυπέλλου (ημέρα, ώρα, γήπεδο, κλπ), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Α.Π. και της προκήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
 Κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληφτείς θα διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ 
Α) Τα γήπεδα των αγώνων θα ορίζονται από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Π.Σ. Ευβοίας κατά τον καταρτισμό του προγράμματος των αγώνων. Τα σωματεία αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κ.Α.Π. και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπουν τα παραπάνω άρθρα σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν με αυτές. Β) Οι γηπεδούχοι ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στην διάθεση της Ένωσης το γήπεδό τους για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Κανονισμών. Γ) Στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων η Ένωση δικαιούται χρήσης 3 διαφημιστικών πινακίδων καθώς και ηχητικού και οπτικού διαφημιστικού χρόνου 4 εν συνόλω λεπτών προ και κατά την διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα, για τις ανάγκες συμβάσεων χορηγίας που θα υπογράφει. Δ) Τήρηση Τάξης. Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα και διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών τους. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που δυσφημούν το άθλημα του ποδοσφαίρου, θα επιβάλλονται στις υπαίτιες ομάδες οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον πειθαρχικό κώδικα και τον Κ.Α.Π. Την ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018 όλες οι ομάδες που θα αγωνιστούν στο Κύπελλο Ερασιτεχνικών ομάδων θα αγωνίζονται σε γήπεδα με χόρτο. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
 Όπως ορίζει το άρθρο 10 του ΚΑΠ. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
Όπως ορίζουν τα άρθρα 18 και 19 του ΚΑΠ. 

 ΑΡΘΡΟ 9ο : ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
 Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων του Κ.Α.Π, και του πειθαρχικού κώδικα. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ - ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ 
 Όπως ορίζει το άρθρο 16 του ΚΑΠ. Καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό για την χρησιμοποίησή του από τους ποδοσφαιριστές. Οι γηπεδούχοι ομάδες είναι υποχρεωμένες να μεριμνούν για την παρουσία γιατρού σε όλους τους αγώνες τους. 7 Η αρίθμηση στην εμφάνιση (φανέλα-παντελονάκι) των ποδοσφαιριστών, υποχρεωτικά θα είναι από το Νο ένα (1) έως το Νο δεκαοκτώ (18) . 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ 
 Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π. 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
Α) Το Κύπελλο Ελλάδας Ερασιτεχνών απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του Τελικού αγώνα μαζί με μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές της, αμέσως μετά τη λήξη του. Β) Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται επίσης Κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές της. 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 Το παράβολο των ενστάσεων για τους αγώνες που διοργανώνει η Ε.Π.Σ. Ευβοίας Ένωση ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250,00) ΕΥΡΩ. Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ΕΥΡΩ το οποίο αποτελεί τέλος λειτουργίας της επιτροπής και το οποίο δεν επιστρέφεται στο προσφεύγοντα σωματείο ακόμη και σε δικαίωσή του. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων Κυπέλλου της 1ης Φάσης ορίζεται για τις 26-27/8/2017. Σε περίπτωση διεξαγωγής προκριματικού γύρου, η ημερομηνία έναρξης των αγώνων Κυπέλλου θα είναι η 23/8/2017. Η ημερομηνία κλήρωσης της 1ης και 2ης Φάσης ορίζεται για την Παρασκευή 11/8/2017 και ώρα 19:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Ευβοίας. Η κληρώσεις των επόμενων φάσεων θα ορισθούν με νεώτερο έγγραφο. 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 Με την αποδοχή της Προκήρυξης τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη, θα ισχύει ο Κ.Α.Π. και ο πειθαρχικός κώδικας (με τις τυχόν τροποποιήσεις τους) και για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη, τον πειθαρχικό κώδικα, τον Κ.Α.Π. και την Αθλητική Νομοθεσία, θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Ευβοίας. 

 ΜΕ ΤΙΜΗ 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ