Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Γιάννη μ' ακούς;

Τι έγινε κύριοι; 
Γιατί αυτή η ενόχληση; 
Όλα αυτά που γράψατε είναι για μας;... 

Εσείς είσθε οι υπεύθυνοι, οι σοβαροί και όλα τ' άλλα;