Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Εργασίες στη Δ.Ε Ληλαντίων

Στη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων είναι προς ολοκλήρωση τα έργα αποκατάστασης του γηπέδου ποδοσφαίρου, ανακατασκευής της παλαιάς πλατείας στο Βασιλικό και κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης οδού στο Αφράτι.
Επιπλέον, από τα συνεργεία του Δήμου Χαλκιδέων, πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:  Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας  Ελαιοχρωματισμός στα προστατευτικά... κάγκελα στο Αφράτι  Καθαρισμός και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου
 Κλάδεμα δέντρων στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Αφράτι  Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών
 Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης ομβρίων