Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Ήλιος και το φεγγάρι

 Ο ήλιος έφυγε, ήρθε το φεγγάρι, αλλά σε λίγες ώρες θα ξαναρθει ο ήλιος και θα...
ξαναφυγει πάλι το φεγγάρι. 
Μόνο οι άνθρωποι όταν φύγουν δύσκολα θα ξαναρθουν...