Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024

Εργασίες του Δήμου Χαλκιδέων στη Δ.Ε Ληλαντίων

Στη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων έγιναν οι εξής εργασίες, από τα συνεργεία του Δήμου
Χαλκιδέων:
 Εγκατάσταση νέου, σύγχρονου ηλεκτροφωτισμού στην πλατεία Αφρατίου
 Επισκευή λακκούβων σε οδούς στο Βασιλικό και στο Αφράτι...
 Καθαρισμός και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στο Λευκαντί
 Διαμόρφωση αγροτικών οδών στο Βασιλικό