Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ

Ψαχνά 30 Μαΐου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Σωματείο με την επωνυμία «Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ, με απόφαση του Δ.Σ. συγκαλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του, τα μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 στα Ψαχνά, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με ώρα ενάρξεως την 20.00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης και νέων...
μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2. Διοικητική και Οικονομική Ενημέρωση από τα αρμόδια μέλη του απερχόμενου  ΔΣ για την περίοδο 29 Μαΐου 2016 έως 29 Μαΐου 2018. Ενημέρωση περί του ΠΥ 2018-20129 για  την νέα αγωνιστική περίοδο.
3. Εγγραφή νέων μελών κατόπιν αιτήματος προς το σωματείο.
4. Διεξαγωγή Εκλογών για ανάδειξη νέας Διοικήσεως
5. Σε περίπτωση μη επίτευξης της νομίμου απαρτίας, θα διεξαχθεί επαναληπτική Γ.Σ. στον ίδιο τόπο και σε χρόνο όπως θα αποφασισθεί επιτόπου, με την απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία για επαναληπτική Γ.Σ.
6. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία κατά την Γενική Συνέλευση, θα έχουν τα μέλη που θα είναι Οικονομικώς Τακτοποιημένα, για το έτος 2018. Πληρωμές συνδρομών θα γίνονται και επιτόπου πριν την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

Εκ του ΔΣ
 Ο Πρόεδρος Ο  Γενικός  Γραμματέας     
Αλεξ. Θεοδοσίου                   Αντώνης  Ακριώτης