Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Χάρηκα

Ιδιαίτερη η σημερινή μέρα για την  οικογένεια του κ. Κώστα Γκαλούφα. 
Η χαρά της....
οικογένειας είναι μεγάλη και δεν το κρύβω πως χάρηκα κι εγώ πολύ μόλις έμαθα τα νέα.
Κώστα να σας έχει πάντα καλά ο Θεός.