Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023

.....σουτάκια

 - Έχει μπαλίτσα και σήμερα και μπορούμε να γράψουμε πως θα δούμε σημαντικούς αγώνες. Πολλοί δεν είναι, αλλά είναι σημαντικοί, γιατί κάτι μας λέει πως θα έχουμε και αποτέλεσμα έκπληξη σήμερα. Λοιπόν σήμερα έχουμε 8 αγώνες . Έχουμε 2 για την Α΄ Κατηγορία, 2 για τον 1ο όμιλο της Β΄ Κατηγορίας, 2 για τον 2ο όμιλο της Β΄ Κατηγορίας ....και 2 για τον 3ο όμιλο της Γ΄ Κατηγορίας.

- Βουβαμάρα από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Εύβοιας και το ίδιο και από την επιτροπή ορισμού. Ας είναι καλά κι ας συνεχίσουν έτσι. Με αυτή την πρακτική καμία ανανέωση δεν θα υπάρξει και όχι μόνο θα συνεχίσουν μέχρι τα βαθιά γεράματα κάποιοι, αλλά βλέπουμε να επιστρατευτούν τα μέλη της Επιτροπής για να διαιτητεύσουν, όπως και αρκετοί από αυτούς που έχουν κρεμάσει την σφυρίχτρα τους.

- Ένας φίλος μας τηλεφώνησε και μας είπε: "Για ρίξε την ιδέα να ψάξουν στον χώρο των μεταναστών μήπως υπάρχουν διαιτητές, κι αν δεν υπάρχουν, ας εκπαιδεύσουν κάποιους"!!!!