Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023

Νέες πινακίδες σήμανσης, στηθαία ασφαλείας και διαγραμμίσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και ήδη συμβασιοποίησε την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ» και με αρχικό προϋπολογισμό ύψους 1.000.000 ευρώ.
Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση βλαβών και φθορών οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, στο υφιστάμενο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Εύβοιας.
Ειδικότερα, προβλέπεται να γίνει:
 Αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικών και...
πληροφοριακών.
 Τοποθέτηση χιονοδεικτών στο ορεινό οδικό δίκτυο του Νομού Ευβοίας.
 Αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων οριοδεικτών.
 Αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας όπου απαιτείται, καθώς και
σε ορισμένα τεχνικά έργα.
 Τοποθέτηση χιλιομετρικών δεικτών.
 Κατασκευή διαγράμμισης οδοστρώματος, στα τμήματα του υφιστάμενου οδικού
δικτύου, όπου έχουν καταγραφεί φθορές.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Αυξάνουμε το επίπεδο οδικής ασφάλειας στην Εύβοια με έργο, αρχικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ. Νέες πινακίδες σήμανσης, χιονοδείκτες, στηθαία ασφαλείας και νέες διαγραμμίσεις σε σημεία, όπου έχουν εντοπιστεί φθορές ή είναι ιδιαίτερα αυξημένη η επικινδυνότητα, θα προσδώσουν μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια στις μετακινήσεις για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Εύβοιας».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης τόνισε: «Η προσπάθεια συντήρησης και αναβάθμισης των οδικών μας αξόνων, έχει ως βασικό της πυλώνα την έμφαση σε παρεμβάσεις σήμανσης και οδικής ασφάλειας οι οποίες αυξάνουν πολλαπλασιαστικά το επίπεδο χρηστικότητας και ασφάλειας για τους συμπολίτες μας.  Ενεργοποιούμε άμεσα μια ακόμη σύμβαση έργου σημαντικού προϋπολογισμού, η οποία θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε τη συνολική εικόνα του οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας».