Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Στις 12 Ιουλίου

Αυτό που όπως λένε πληρώθηκε, "πληρώθηκε" με υποσχετική, για....
12 Ιουλίου 2017.
Αυτά για να μην νομίζουν κάποιοι πως δεν έχουμε σωστή πληροφόρηση.