Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Δημήτρης Λύκος

Ο προπονητής κύριος Δημήτρης Λύκος, στο πρωτάθλημα 2016-2017 δεν είχε κάνει τις καλύτερες....
επιλογές και μετά την παραίτησή του από τον ΛΗΛΑ, πήγε στην ΑΡΤΑΚΗ με τα γνωστά αποτελέσματα. 
Τώρα αποφασίζει για το αν πει το ΝΑΙ σε μια πρόταση η οποία είναι καλή, αλλά εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο.
Πληροφορίες μας λένε πως πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις.