Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Παράταση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών αγροτών β' εξαμήνου 2016

Η διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. ανακοινώνει ότι παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών Β΄εξαμήνου 2016 των ασφαλισμένων του.....
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (π. ΟΓΑ) αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών έως την 30-11-2017.