Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Ο αντιδήμαρχος κ. Γιογιός

Αντιδήμαρχε, όταν βλέπεις ο ίδιος τα προβλήματα της περιοχής, μπορείς να δώσεις εύκολα λύσεις.
Συνέχισε να περνάς από τις...
περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίου και φρόντισε να έχεις συναντήσεις με φορείς και δημότες της κάθε περιοχής.
Καλή δύναμη και μόνο όταν ακούς τους πάντες, θα δίνεις λύσεις.